Informació

Aquest procediment permet presentar al registre general de la Universitat de Barcelona les sol·licituds, en la modalitat Margarita Salas per a la formació de joves doctors, als ajuts postdoctorals de la convocatòria complementària de la Universitat de Barcelona de Requalificació del sistema universitari espanyol per al 2021-2023, en el marc del que disposa l'Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, per la qual es concedeixen les subvencions previstes al Reial decret 289/2021, de 20 d'abril, a les universitats públiques espanyoles, que regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol.

Per a més informació, consulteu les bases d'aquesta convocatòria a la seu electrònica.

Identificació

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.