Comunicació exercici dret a l'aturada acadèmica

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Comunicació exercici dret a l'aturada acadèmica

 

Descripció del tràmit:

El tràmit permet comunicar a la universitat l'exercici del dret a l'aturada acadèmica en defensa dels interessos i reivindicacions de l'estudiantat, reconegut a la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària i al Reglament pel qual s'aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s'hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes.

 

Qui el pot demanar:

Exclusivament estudiants

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Obert tot l'any

 

Documentació a aportar:

 

Quina és la unitat tramitadora:

Gabinet del Rectorat (PR1561) - aturada.academica@ub.edu

 

Normativa legal:

  • Art. 8 del Reglament pel qual s'aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s'hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes.

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.