Sol·licitud de participació en la convocatòria de procés selectiu per a un contracte laboral temporal d'interinitat a lloc vacant de Tècnic/a especialista del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, codi del lloc 00043967

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud de participació en la convocatòria de procés selectiu per a un contracte laboral temporal d'interinitat a lloc vacant de Tècnic/a especialista del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, codi del lloc 00043967.

 

Descripció del tràmit:

Les bases específiques d'aquesta convocatòria per a aquest tràmit les trobareu a la Seu electrònica - Recursos Humans amb el codi 00043967.

Per l'admissió a la convocatòria és imprescindible complir els requisits assenyalats al punt 2 de les bases, presentar la sol·licitud, junt amb la documentació requerida, en termini i signar i confirmar la sol·licitud electrònicament.

 

Qui el pot demanar:

Obert a la ciutadania, inclòs qualsevol col·lectiu de la UB

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Del 14 al 28 de setembre de 2022. (10 dies hàbils)

 

Documentació a aportar:

(incloure llistat o adjuntar a la fitxa del tràmit la normativa on hi hagi descrita la documentació a aportar. Cal especificar quina documentació és ?obligatòria?)

  1. Currículum

  2. Dictamen de l'EVO, obligatori en el cas de persones amb discapacitat que demanin adaptació.

 

Quina és la unitat tramitadora:

Correu electrònic de contacte de la unitat: seleccio.pas@ub.edu

Destinació: Personal d'Administració i Serveis, codi de registre PR342

 

Normativa legal:

  • Bases de la convocatòria

  • RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  • Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.