Justificació dels ajuts de suport per a activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per a persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Justificació dels ajuts per realitzar activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional

 

Descripció del tràmit:

Justificació dels ajuts per realitzar activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional. S'haurà d'adjuntar la documentació necessària indicada en el punt 7 de les bases de la convocatòria en un màxim de 20 dies hàbils un cop realitzat el viatge.

 

Qui el pot demanar:

Pot sol·licitar l'ajut el següent personal docent investigador de la Universitat de Barcelona que acrediti per l'òrgan competent la condició de discapacitat en un percentatge igual o superior al 50%.

  • Professorat Lector/a

  • PDI amb contractes postdoctorals

  • Professorat agregat o titular, sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte de professorat agregat o titular en el moment de l'inici de l'activitat de recerca.

  • Personal predoctoral en formació

  • Investigadors ICREA i figures equivalents sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte.

  • Professorat associat únicament per assistir al Congrés Internacionals de Docencia Universitaria i Innovació (CIDUI)

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Tot l'any

 

Documentació a aportar:

  • Justificant de participació a l'activitat de recerca (obligatòria)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Unitat: Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació PR2147

Correu electrònic: ot.vr.recerca@ub.edu

 

Normativa legal:

Seu electrònica: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/449650

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.