Sol·licitud dels ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d'Economia i Empresa per a la promoció de la mobilitat internacional dels seus estudiants de grau

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud dels ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d'Economia i Empresa per a la promoció de la mobilitat internacional dels estudiants de grau.

 

Descripció del tràmit:

L'objectiu d'aquest ajut és dotar de suport econòmic a l'alumnat de grau que realitza una estada de mobilitat internacional durant el curs 2023-24 a través dels programes de mobilitat internacional de la UB a alguna de les institucions incloses a la convocatòria dels ajuts.

 

Qui el pot demanar:

Estudiants de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa dels ensenyaments següents:

   

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Economia

Grau en Empresa Internacional

Grau en Estadística

Grau en Sociologia

Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Dret

Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques

Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Química

Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses + Sociologia

Doble Grau en Economia + Estadística

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Sol·licitud oberta del 8 de novembre de 2022 a l'11 de gener de 2023

 

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud de l'ajut (formalitzada mitjançant la submissió de la sol·licitud a través de l'UbeTram).

  • Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si escau.

  • Adjudicació Beca MEC o Beca Equitat, en cas d'oposar-se a la consulta i el tractament d'aquest per part de la unitat tramitadora.

 

Quina és la unitat tramitadora:

PR134 Secretaria d'Estudiants i Docència d'Economia i Empresa

 

Normativa legal:

Convocatòria: Ajuts per a la promoció de la mobilitat internacional dels estudiants de grau de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, FEE-MO Internacional.

 

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.