Presentació de sol·licituds d'ajuts del programa DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) del 1 de març al 15 de setembre (Estudiants)

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Presentació de sol·licituds d'ajuts del programa DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) de l'1 de març al 15 de setembre (Estudiants)

 

Descripció del tràmit:

OBJECTE DE L'AJUT:

Assistir a cursos, seminaris, estades de recerca o altres activitats de la Xarxa Vives o de les universitats participants en el programa DRAC.

 

Qui el pot demanar:

Estudiants de grau, màster universitari i doctorat

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

De l'1 de març al 15 de setembre

 

Documentació a aportar:

Document de les dades bancàries on consti la persona com a titular del compte (obligatori)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Beques i Ajuts a l'Estudiant: PR411.

Correu electrònic: beca.colaboracio@ub.edu

 

Normativa legal:

https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.