Sol·licitud dels ajuts de suport per a activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Sol·licitud dels ajuts per realitzar activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional

 

Descripció del tràmit:

Sol·licitud dels ajuts per realitzar activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona per persones amb necessitats especials per raons de diversitat funcional. S'haurà de complimentar el formulari i adjuntar la documentació necessària.

 

Qui el pot demanar:

Pot sol·licitar l'ajut el següent personal docent investigador de la Universitat de Barcelona que acrediti per l'òrgan competent la condició de discapacitat en un percentatge igual o superior al 50%.

  • Professor Lector/a

  • PDI amb contractes postdoctorals

  • Professorat agregat o titular, sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte de professorat agregat o titular en el moment de l'inici de l'activitat de recerca.

  • Personal predoctoral en formació

  • Investigadors ICREA i figures equivalents sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte.

  • Professorat associat únicament per assistir al Congrés Internacionals de Docencia Universitaria i Innovació (CIDUI)

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Des de la publicació de les bases fins a exhaurir fons

 

Documentació a aportar:

  • Còpia del certificat de la condició de discapacitat en un percentatge igual o superior al 50%, acreditat per l'òrgan competent (Obligatori)

  • Acreditació de pertinença a algun dels col·lectius que s'indiquen en el punt 2 de les bases (només en cas de no permetre consultar aquesta dada a la UB)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Unitat: Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació Codi PR2147

Correu electrònic: ot.vr.recerca@ub.edu

 

Normativa legal:

Seu electrònica: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/449650

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.