Justificació dels ajuts per facilitar la conciliació familiar en la realització d'activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona

Pas 1 de 4

Fitxa del tràmit

Títol:

Justificació dels ajuts per facilitar la conciliació familiar en la realització d'activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona

 

Descripció del tràmit:

Justificació dels ajuts per facilitar la conciliació familiar en la realització d'activitats de recerca fora de la Universitat de Barcelona. S'haurà d' adjuntar la documentació necessària indicada en el punt 7 de les bases de la convocatòria en un màxim de 20 dies hàbils un cop realitzat el viatge.

 

Qui el pot demanar:

Poden sol·licitar l'ajut el següent personal docent investigador de la Universitat de Barcelona, que acrediti tenir, en el moment de l'inici de l'activitat de recerca, algun/a fill/a menor de dos anys a la seva cura:

  • Professorat Lector/a

  • PDI amb contractes postdoctorals

  • Professorat agregat o titular, sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte de professorat agregat o titular en el moment de l'inici de l'activitat de recerca.

  • Personal predoctoral en formació

  • Investigadors ICREA i figures equivalents sempre que faci menys de 2 anys de l'inici del contracte.

  • Professorat associat únicament per assistir al Congrés Internacionals de Docencia Universitaria i Innovació (CIDUI)

 

Període de l'any en què es pot demanar:

 

Tot l'any

 

Documentació a aportar:

  • Justificant de participació a l'activitat de recerca (obligatòria)

 

Quina és la unitat tramitadora:

Unitat: Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació Codi PR2147

Correu electrònic: ot.vr.recerca@ub.edu

 

Normativa legal:

Seu electrònica: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/449717

 

Identifica't i tramita

Hi ha tres vies d'accés al formulari electrònic, segons el perfil d'usuari:

· Amb credencials UB. El tràmit es fa amb credencials UB.
· Amb certificat digital. El tràmit es fa amb qualsevol certificat electrònic emès per un prestador de certificat autoritzat (idCAT, DNI electrònic, FNMT, etc.) o qualsevol altre sistema admès per l'integrador de serveis d'identitat digital VÀLid (idCAT Mòbil, Cl@ve, etc.).
· Sense certificat digital. Exclusiu per a persones no residents a l'Estat espanyol i que no estan en disposició d'obtenir un certificat digital. El tràmit es fa a través d'un registre d'identificació de persones propi de la UB.