Modificació extemporània de matrícula de graus i màsters universitaris (S3)
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1107-Belles Arts

G1108-Conservació-Restauració de Béns Culturals

G1109-Disseny

G1001-Belles Arts

G1002-Disseny

G1003-Conservació-Restauració de Béns Culturals

08/02/2024 07/03/2024 Accés

G1001-Belles Arts

G1002-Disseny

G1003-Conservació-Restauració de Béns Culturals

G1107-Belles Arts

G1108-Conservació-Restauració de Béns Culturals

G1109-Disseny

08/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1085-Ciències del Mar

G1043-Geologia

11/09/2023 30/06/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
Màsters 19/02/2024 29/02/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1055-Dret

G1056-Relacions Laborals

G1057-Gestió i Administració Pública

G1058-Ciències Polítiques i de l'Administració

G1059-Criminologia

G1117-Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses

G1118-Doble Titulació Dret i Relacions Laborals

G1119-Doble Titulació Dret i Gestió i Administració Pública

G1120-Doble Titulació Dret i Criminologia

G1121-Doble Titulació Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració

20721-Investigació Privada

15/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1051-Farmàcia

05/09/2023 30/04/2024 Accés

G1114-Doble Titulació Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

18/09/2023 31/03/2024 Accés

M0B08-Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

18/01/2024 07/03/2024 Accés

M0404-Biotecnologia Molecular

18/01/2024 07/03/2024 Accés

M2304-Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

18/01/2024 07/03/2024 Accés

M0509-Desenvolupament i Innovació d'Aliments

18/01/2024 07/03/2024 Accés

G1052-Ciència i Tecnologia dels Aliments

G1053-Nutrició Humana i Dietètica

01/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

M0W05-Comunicació Especialitzada

M0X0C-Construcció i Representació d'Identitats Culturals

M0X07-Cultures i Llengües de l'Antiguitat

M0X0D-Cultures Medievals

M0X03-Cultures Medievals

M2402-Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

M0206-Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

M0208-Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals

M2403-Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

M0W03-Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

01/10/2023 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

M0C0D-Lògica Pura i Aplicada

M0C0K-Ciència Cognitiva i Llenguatge

M0C0B-Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

M0C0J-Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

M2503-Filosofia Analítica

M0C0L-CF per a l'Accés al Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

M0C0H-CF per a l'Accés al Màster de Lògica Pura i Aplicada

M0C0M-CF per a l'Accés al Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge

M0C0F-CF per a l'Accés al Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

M2504-CF per a l'Accés al Màster de Filosofia Analítica

31/10/2023 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1035-Física

G1037-Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

M0D0B-Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

MD703-Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

M010D-Enginyeria Biomèdica

M280K-Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

M0D0K-Meteorologia

M0802-Nanociència i Nanotecnologia

MD708-Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia/Nanoscience and Nanotechnology (EM Nano+)

MD70D-Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology

MD70C-Física dels Sistemes Complexos i Biofísica

M280L-CF per a l'Accés al Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

26/07/2023 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

M1702-Antropologia i Etnografia

M270D-Estudis Avançats en Arqueologia

M1802-Estudis Avançats en Història de l'Art

M0N0D-Estudis Llatinoamericans

M0X08-Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

M0305-Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

M2705-Música com a Art Interdisciplinària

M0H02-Planificació Territorial i Gestió Ambiental

M270B-Turisme Urbà

M2706-Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

M0N0F-Història Contemporània i Món Actual

02/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 12/09/2023 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 01/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

M070B-Enginyeria Ambiental

MD303-Enginyeria Química

MD308-Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

M1205-Química Analítica

M1206-Química de Materials Aplicada

M1207-Química Orgànica

MD30B-Electroquímica. Ciència i Tecnologia

MD305-Química Teòrica i Modelització Computacional

M120B-Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

21/02/2024 07/03/2024 Accés

G1038-Química

G1039-Enginyeria Química

G1040-Enginyeria de Materials

21/02/2024 07/03/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 01/02/2024 07/03/2024 Accés