Anul·lació extemporània de matrícula de graus i màsters universitaris (S4)
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1107-Belles Arts

G1108-Conservació-Restauració de Béns Culturals

G1109-Disseny

G1001-Belles Arts

G1002-Disseny

G1003-Conservació-Restauració de Béns Culturals

01/11/2023 01/06/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1031-Biologia

G1032-Ciències Ambientals

G1033-Biotecnologia

G1034-Bioquímica

G1090-Ciències Biomèdiques

02/11/2023 14/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1085-Ciències del Mar

G1043-Geologia

01/11/2023 30/06/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 30/10/2023 19/07/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1055-Dret

G1056-Relacions Laborals

G1057-Gestió i Administració Pública

G1058-Ciències Polítiques i de l'Administració

G1059-Criminologia

G1117-Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses

G1118-Doble Titulació Dret i Relacions Laborals

G1119-Doble Titulació Dret i Gestió i Administració Pública

G1120-Doble Titulació Dret i Criminologia

G1121-Doble Titulació Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració

MD601-Anàlisi Política i Assessoria Institucional

MD60F-Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

MD60N-Direcció Estratègica de Seguretat

M0R09-Dret de l'Empresa i dels Negocis

MD60J-Estudis Jurídics Avançats

M0R08-Gestió Pública Avançada

MD60D-Gestoria Administrativa

02/11/2023 30/06/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 01/11/2023 01/06/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1051-Farmàcia

01/11/2023 31/05/2024 Accés

G1052-Ciència i Tecnologia dels Aliments

G1053-Nutrició Humana i Dietètica

01/11/2023 31/07/2024 Accés

M0509-Desenvolupament i Innovació d'Aliments

01/01/2024 31/07/2024 Accés

M0404-Biotecnologia Molecular

01/01/2024 31/07/2024 Accés

M2304-Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

01/01/2024 31/07/2024 Accés

M0B08-Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

01/01/2024 31/07/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1013-Filologia Catalana

G1075-Comunicació i Indústries Culturals

G1008-Estudis Anglesos

G1101-Estudis Àrabs i Hebreus

G1011-Estudis Literaris

G1004-Filologia Clàssica

G1009-Filologia Hispànica

G1010-Lingüística

G1006-Llengües i Literatures Modernes

G1070-Llengües Romàniques i les seves Literatures

G1012-Estudis Àrabs i Hebreus

01/11/2023 30/09/2024 Accés

M0W05-Comunicació Especialitzada

M0X0C-Construcció i Representació d'Identitats Culturals

M0X07-Cultures i Llengües de l'Antiguitat

M0X0D-Cultures Medievals

M0W03-Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

M2402-Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

M0208-Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals

M2403-Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

01/11/2023 30/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1060-Filosofia

M0C0D-Lògica Pura i Aplicada

M0C0K-Ciència Cognitiva i Llenguatge

M0C0B-Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

M0C0J-Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

M2503-Filosofia Analítica

M0C0L-CF per a l'Accés al Màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

M0C0H-CF per a l'Accés al Màster de Lògica Pura i Aplicada

M0C0M-CF per a l'Accés al Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge

M0C0F-CF per a l'Accés al Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

M2504-CF per a l'Accés al Màster de Filosofia Analítica

02/11/2023 30/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1035-Física

G1037-Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

M0802-Nanociència i Nanotecnologia

30/10/2023 30/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1014-Geografia

G1015-Antropologia Social i Cultural

G1016-Història

G1017-Història de l'Art

G1067-Arqueologia

G1110-Doble Titulació Arqueologia i Història

G1124-Geografia i Canvi Global

G1122-Doble Titulació Història i Història de l'Art

02/11/2023 31/10/2024 Accés

M1702-Antropologia i Etnografia

M270D-Estudis Avançats en Arqueologia

M1802-Estudis Avançats en Història de l'Art

M0N0D-Estudis Llatinoamericans

M0305-Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

M0X08-Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

M0N0F-Història Contemporània i Món Actual

M2705-Música com a Art Interdisciplinària

M0H02-Planificació Territorial i Gestió Ambiental

M270B-Turisme Urbà

M2706-Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

02/11/2023 31/10/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 12/09/2023 11/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1046-Medicina

G1090-Ciències Biomèdiques

G1047-Odontologia

G1049-Podologia

31/10/2023 31/08/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 25/01/2024 31/05/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1038-Química

G1039-Enginyeria Química

G1040-Enginyeria de Materials

29/10/2022 29/02/2024 Accés

M070B-Enginyeria Ambiental

MD303-Enginyeria Química

MD308-Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

M1205-Química Analítica

M1206-Química de Materials Aplicada

M1207-Química Orgànica

MD30B-Electroquímica. Ciència i Tecnologia

MD305-Química Teòrica i Modelització Computacional

M120B-Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

01/11/2023 15/09/2024 Accés

G1038-Química

G1039-Enginyeria Química

G1040-Enginyeria de Materials

01/11/2023 15/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés

G1050-Infermeria

M2D04-Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

M1001-Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

M2D03-Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

06/10/2023 30/09/2024 Accés
Ensenyaments Data inici Data fi Accés
TOTS 02/11/2023 30/09/2024 Accés